Monday, November 28, 2011

 मगंलवार सम्मममा दशरथपुरमा वर्गिकरण्ाको काम सकिने
  • दीपक बुढा/सुखर्ेत
सुखर्ेतको दशरथपुर स्थित जनमुत्तmि सेनाको छैठौ डिभिजनमा जनसेना समायोजनको काम आधाभन्दा वढि सकिएको छ । ३ गत्ते देखि सुरु भएको जनसेनाको पुनर्वर्गीकरण्ा कार्यक्रममा अहिलेसम्म १९ सय ४ जनाको भैसकेको डिभिन कार्यालयले जनाएको छ । समायोजन भैसकेकामध्य स्वर्इच्छिक अवकासमा ९ सय २१ जनाले जान फारम भरेका छन भने वाकि ९ सय ८३ जनाले समायोजन हुने र्इच्छा व्यत्तm गरेका छन । पुर्नस्थापनाको प्याकेज लिने मा भने अहिलेसम्म कोहि पनि छैनन । अहिले सम्म दशरथपुरमा रहेको मुख्यालयमा १ सय २१ जना त्यस्तै  पुर्ण्ाभmरण्ाा स्म ृति वि्रगेडमा ७ सय ५० जना र जित स्म ृति वि्रगेडमा ७ सय ९ जनाको पुनवर्गिकरण्ा भएको छ । अहिलेसम्म सवैभन्दा वढि जित वि्रगेडमा समायोजन हुनेमा ४ सय ५१ जना जनसेना रहेका छन वाकि ले स्वर्इच्छिक अवकासको प्याकेजमा जाने भएका छन । आर्इतवार १२ वजेसम्म  लेखफर्सामा रहेको घोराहिसदवरीया वि्रगेडमा वर्गीकरण्ाको काम भैरहेको र मगगंलवार सम्म छैठौ डिभिजनको पुनंवर्गिकरण्ा सकिने डिभिजन कार्यालयका विग्रेड कमाण्डर नरवहादुर पुन ताराले जानकारी दिए । केहि सुत्केरी र घर गएका हरु आउन वाकि रहेकोले विशेष्ा समितीका प्रतिनिधीहरु सगं सहमती गरेर उनिहरुको पनि छिट्‍टै वर्गीकरण्ाको काम हुने ताराको भनार्इ छ । छैठौ डिभिजनमा जम्मा ३१ सय जनसेना मध्ये २२ जनाको विविध कारण्ा म ृत्यु भैसकेको छ । त्यस्तै २ जना निष्कासनमा परेको र १ जना प्रशासनकोनियन्त्रण्ामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

No comments:

Post a Comment